Fristående monografier

Alsnö hus

Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang

SEK 127

Att lära och att pryda

Om efterreformatoriska kyrkmålningar i Sverige cirka 1530-1630

SEK 265

Axel Oxenstiernas Album amicorum

und seine eigenen Stammbucheinträge

SEK 233

Borgs by

Ett levande kulturminne

SEK 106

Centralkyrkor inom Svenska kyrkan 1820-1920

Med en byggnadsantikvarisk inventering

SEK 233

Clasps Hektespänner Agraffen

Anglo-Scandinavian Clasps of Classes A-C of the 3rd to 6th centuries A.D. Typology, Diffusion and Function

SEK 138

Dating in the Bronze Age

With special reference to Scandinavia

SEK 138

De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar

Jämte kortfattad redogörelse för slottets byggnadshistoria

SEK 138

Der Runenstein von Rök

In Östergötland, Schweden

SEK 106

Die "Seligenstädter Lateinpädagogik". I

Eine illustrierte Lateingrammatik aus dem deutschen Frühhumanismus. Band 1, Einleitung

SEK 530

Die "Seligenstädter Lateinpädagogik". II

Eine illustrierte Lateingrammatik aus dem deutschen Frühhumanismus. Band 2: Faksimile

SEK 530

Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung

Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719

SEK 138

Dopfuntar i Statens Historiska Museum

Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets-akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval

SEK 138

Drottning Margaretas gyllene kjortel

i Uppsala domkyrka

SEK 191

Från helgedom till museum

Resor i tid och rum

SEK 106

Imagines Sanctae Birgittae

The Earliest Illuminated Manuscripts and Panel Paintings Related to the Revelations of St. Birgitta of Sweden. Vol. I Text, Vol. II Plates

SEK 530

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar

SEK 364

Kyrkorummets brännpunkt

Gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan. Från romantik till nygotik

SEK 212

La Suède et la Russie

Documents et matériaux 1809-1818

SEK 265

Merovingian garnet jewellery

Emergence and social implications

SEK 170

Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden

Studien zu Form, Material und Technik

SEK 265

Norddeutsche Kunst in schwedischen Kirchen

Herausgegeben von dem Staatlichen historischen Museum in Stockholm

SEK 106

Olav den helige i medeltida bildkonst

Legendmotiv och attribut

SEK 265

Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri

Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534

SEK 530

Prydnadssömmar under medeltiden

SEK 106

Retabel und Altarschreine des 14. Jahrhunderts

Schwedische Altarausstattungen in ihrem europäischen Kontext

SEK 265

Rökstenen

Granskad och tolkad

SEK 106

Rökstenen, Läst och tydd

Runstenen vid Röks kyrka Lysings härad Östergötland

SEK 127

Stensjö by

Ett levande kulturminne

SEK 106

The Neolithic of South Sweden

TRB, GRK, and STR

SEK 233

The Old Kingdom Cemetery at Hamra Dom

(EL-QASR WA ES-SAIYAD)

SEK 170

The Power and the Glory

The Sculptures of the Warship Wasa

SEK 233

The Queen Lovisa Ulrika Collection of Numismatic Literature

An Illustrated and Annotated Catalogue

SEK 354

Västerhus

Kapell, kyrkogård och befolkning

SEK 233