An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 233

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Västerhus: Kapell, kyrkogård och befolkning

Elisabeth Iregren (red.), Verner Alexandersson (red.), Lars Redin (red.)

Fristående monografier

Under medeltiden (cirka 1100-1350) levde en grupp människor tillsammans på storgården Västerhus på Frösön i Jämtland - ägare och anställda, kanske trälar. Där verkade de och där begrovs de under generationer på sin begravningsplats.

Vad kan forskare utläsa av en medeltida kyrka och dess gravar? Hur var individerna släkt? Var de sjuka? Vilka skillnader rådde människorna emellan? Hur och var skulle man gravsättas? I vilken tradition byggdes kyrkan?
Här ges svaren på frågorna genom analyser av benrester, gravplacering och kyrkobyggnad. Forskare har sedan några år bedrivit projektet "Medeltidens människor", där man har studerat människornas levnadsvillkor och hur storgården Västerhus fungerade.

Projektet bygger vidare på Nils-Gustaf Gejvalls banbrytande avhandling från 1960 om Västerhus och människorna som levde där. Det har varit nödvändigt att knyta samman medarbetare med specialisering inom både humaniora och naturvetenskap. Bokens författare är forskare från Norden och Tyskland och jämförelser görs utifrån gravplatser i flera länder.
Västerhus

ISBN 9789174023848

Hard cover

307 pages

Published 2009

Language swe

Price from SEK 233