An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

Out of stock

PDF

SEK 150

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar

Evert Baudou

Fristående monografier

Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar försöker klarlägga hur den nordiska antikvarianismen och den senare arkeologiska forskningen har tolkat sitt forntida material från 1600-talet till idag. Den teoretiska basen ar Gadamers hermeneutik och begrepp hos Bourdieu och Fleck. Tre faktorer har styrt tolkningarna: arkeologins vetenskapliga och politiska drivkrafter, den arkeologiska forskningens förutsättningar och tolkningsprocessens teori. Allt har sin grund i både vetenskap och samhälle. I undersökningens centrum står tolkningarna av kronologi, folkens etnicitet och den tidiga kulturhistorien.

Den snabba utvecklingen av arkeologisk teori och metod efter 1960 och det ökande avståndet mellan akademisk och "samhällsintegrerad" arkeologi diskuteras i slutkapitlet.

Evert Baudou är professor emeritus i arkeologi vid Umeå universitet. Bland hans senare publikationer kan nämnas Norrlands forntid - ett historiskt perspektiv (1992) och Gustaf Hallström - arkeolog i världskrigens epok (1997) som ingår i Vitterhetsakademiens serie Svenska lärde.
Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar

ISBN 917402342X

Hard cover

444 pages

Published 2004

Price from SEK 150