Historiska serien

Svensk trädgårdshistoria

Förhistoria och medeltid

SEK 289

The dynamics of law-making

A World History

SEK 360

Den akademiska läxan

Om föreläsningens historia

SEK 265

Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor

Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser

SEK 340

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken

SEK 234

The Gallery of Charles XI

at the Royal Palace of Stockholm - in Perspective

SEK 265

Liturgical Sequences in Medieval Manuscript Fragments in the…

Repertorial Investigation, Inventory, and Reconstruction of the Sources

SEK 318

Perspectives on the Honours Systems

Proceedings of the symposiums Swedish and Russian Orders 1700-2000 & The Honour of Diplomacy

SEK 330

Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet

Stockholmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet

SEK 235

Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet - cd-skiva

Stockholmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet

SEK 149

Sture Bolin

Historiker under andra världskriget

SEK 148

Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn

och besläktade studier i frihetstida storföretagande och storfinans

SEK 234

The Dovring Saga

A story of academic immigration

SEK 234

Engelbrektskrönikan

Tillkomsten och författaren

SEK 138

Gustavianska opinioner

Michael Anckarsvärds brev till Nathanael Gerhard Schultén 1790-1808

SEK 127

Efter westfaliska freden

Sveriges yttre politik 1650-1654

SEK 127