An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 490

ePub

 

Read Online

 

Johannes Magnus - Goternas och svearnas historia, utges i två delar sålda tillsammans

Kurt Johannesson, Hans Helander

Historiska serien, no. 35

Band 1, Översättning av Kurt Johannesson
Band 2, Kommentar av Kurt Johannesson och Hans Helander
Band 1 och 2 ges ut tillsammans i en klädd kassett

HISTORIA DE OMNIBUS GOTHORUM SVEONUMQUE REGIBUS ("Historia om goternas och svearnas alla kungar") skrevs av Johannes Magnus, Sveriges siste katolske ärkebiskop, som dog i exil 1544. I det väldiga verket berättar författaren om Sveriges alla kungar, ända från rikets grundande kort tid efter syndafloden, och dessutom om goternas utvandring och deras öden i främmande länder. Boken väckte intresse i Europa, och den fick stor betydelse för Vasakungarnas självbild och senare för stormaktstidens historieskrivning. "Goticismen" blev påbjuden svensk statsideologi. Johannes Magnus menade att hans historieverk skulle läsas också som en furstespegel och inte minst som ett passionerat försvar för den katolska kyrkans absoluta maktanspråk. Kurt Johannessons översättning är den första kompletta översättningen av verket från latin till svenska och ges här ut med originaltryckets illustrationer. Det andra bandet innehåller inledande texter samt utförliga kommentarer av Kurt Johannesson och Hans Helander.
Johannes Magnus - Goternas och svearnas historia, utges i två delar sålda tillsammans

ISBN 9789174024555

Hard cover

1120 pages

Published 2018

Language swe

Price from SEK 490