Historien om svensk psykologisk forskning

Tryckt bok

240 kr

ePub

 

Läs online

 

Historien om svensk psykologisk forskning

Utvecklingen från perception och psykofysik

ISBN
9789188763167
Häftad
178 sidor
Utgiven
2020
Språk
swe

Gunn Johansson (red.)

Pris från 240 kr

Konferenser, nr 101

Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet tillhörde psykologi som akademisk disciplin ibland pedagogiken, ibland filosofin, och de första professurerna i Sverige inom ämnet avsåg psykologi och pedagogik i kombination. Först närmare mitten av 1900-talet etablerades psykologi som ett självständigt ämne och pionjärerna Gunnar Johansson (1911–1999) och Gösta Ekman (1920–1971) fick stor betydelse för svensk psykologisk forskning.
I april 2018 anordnade Psykologihistoriska Sällskapet, med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien, ett symposium om psykologins framväxt och utveckling i Sverige. Som utgångspunkt står den forskning om perception och psykofysik som inleddes av Gunnar Johansson vid Uppsala universitet och Gösta Ekman vid Stockholms högskola. I denna skrift beskriver tidigare studenter och medarbetare hur deras forskning
påverkats av eller relaterat till den forskning som bedrevs av Johansson och Ekman.