The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

Donationsfonder

Och andra fonder

SEK 191

Medaljer och jetoner

Slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1753-1986

SEK 191

Årsbok 1955

SEK 127

Årsbok 1965

SEK 191

Årsbok 1967

SEK 127

Årsbok 1968

SEK 127

Årsbok 1969

SEK 127

Årsbok 1971

SEK 127

Årsbok 1972

SEK 127

Årsbok 1973

SEK 127

Årsbok 1974

SEK 127

Årsbok 1975

SEK 127

Årsbok 1979

SEK 127

Årsbok 1980

SEK 127

Årsbok 1981

SEK 127

Årsbok 1982

SEK 127

Årsbok 1983

SEK 127

Årsbok 1984

SEK 127

Årsbok 1985

SEK 127

Årsbok 1986

SEK 127

Årsbok 1987

SEK 127

Årsbok 1988

SEK 127

Årsbok 1989

SEK 138

Årsbok 1990

SEK 138

Årsbok 1991

SEK 138

Årsbok 1992

SEK 138

Årsbok 1993

SEK 138

Årsbok 1994

SEK 138

Årsbok 1995

SEK 138

Årsbok 1996

SEK 233