Filologiskt arkiv

Au Champ d'Apollon

Écrits d'expression française produits en Suède (1550-2006)

SEK 233

Vokal på glid

Till frågan om östnordisk brytning av kort y

SEK 191

Den antika skevheten

Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige

SEK 233

Kajorna i det bevakade tornet

Studenten J. L. Runebergs satir över vicekansler J. F. Aminoff och ärkebiskop J. Tengström versus A. I. Arwidsson

SEK 138

Gudmund Jöran Adlerbeth

En biografi

SEK 191

Linnétraditionen i svensk litteratur

En kritisk översikt

SEK 138

Au seuil du Moyen Age. II

Études linguistiques, métriques et littéraires 1975-95

SEK 212

Resan till Världsstaden

Av OLOF VERELIUS

SEK 191

La mort du roi Souvain

Le dix-neuvième conte du recueil intitulé Le tombel de Chartrose

SEK 106

Tio forskare om Bellman

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 15-17 september 1976

SEK 106

Laurentius Petri Gothus

En svensk latinpoet från 1500-talet

SEK 127