Filologisk-filosofiska serien

Corpus linguistics in Sweden

Pioneers and their context

SEK 225

Ivan Engnell

En bibelforskares bana

SEK 240

The Pufendorf Lectures

Annotations from the teaching of

SEK 235

Den hotade idyllen

Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

SEK 234

The Language of the Oldest Runic Inscriptions

A Linguistic and Historical-Philological Analysis

SEK 138

L'OEUVRE POÉTIQUE DE PAULIN D'AQUILÉE

Edition critique avec introduction et commentaire

SEK 127

Dramatiken i Bröllops Besvärs Ihugkommelse

EN TIDSBILD OCH ETT TOLKNINGSFÖRSÖK

SEK 138

Hans Järta och litteraturen

Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825)

SEK 106