An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 234

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Jordvärderingssystem: Från medeltiden till 1600-talet

Alf Ericsson (red.)

Konferenser, no. 68

Jordägande var centralt i medeltidens samhälle och därmed också sätten att definiera och värdera jord. Artiklarna i den här volymen presenterades vid ett seminarium om jordägande och jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet, som ägde rum på Kungl. Vitterhetsakademien den 25-26 oktober 2006. Seminariet var en tillbakablick på ett forskningsfält där professor Ulf Sporrong varit verksam i fyra decennier. Sporrong har skrivit både den inledande och den avslutande artikeln. Den senare är en sammanfattning av seminariet.

Syftet med seminariet var att teckna en bild av var forskningen står på detta område i dag. Medan en del artiklar redovisar avslutade undersökningar presenterar andra pågående forskning. Seminariet uppehöll sig inom gränserna för dagens Sverige och Finland, vilket innebär att tidigare danska och norska landskap också togs upp till diskussion.

Inte bara i förhållande till sina grannar, utan också inom gränserna för det medeltida svenska riket kan en stor regional mångfald urskiljas på jordvärderingarnas område. Även om seminariets fokus låg på jordvärderingssystem berördes också hur dessa konkret har manifesterats på marken i form av skiften och andra indelningar. Även maktpolitiska och ekonomiska frågor som skatter och jordprisers utveckling behandlades.
Jordvärderingssystem

ISBN 9789174023749

Soft cover

269 pages

Published 2008

Price from SEK 234