An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 234

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Årsbok 2022

Årsbok, no. 2022

Årsboken innehåller bl.a. följande texter:

7 Preses hälsningstal
13 År 2022 Tilldelade medaljer och priser
Minnesord
21 Bertil Albrektson
35 Cecilia Falk
Föredrag
47 Elisabeth Wåghäll Nivre: Vem talar och i vilket syfte? Berättarröst
och pratglada protagonister i några av Georg Wickrams prosaromaner
61 Neil Price: Understanding the Viking phenomenon
75 Eva Haettner Aurelius: Lovisa Ulrikas akademi - Sveriges första
vittra kungliga akademi
93 terttu Nevalainen: Studying language change in its social context
107 Jens Rydgren: natonalism och populism i dagens Europa. Hur
kan vi förklara framväxten av de radikala högerpartierna?
117 Jesper Larsson: Självförvaltning och tidigmodernt samiskt naturresursutnyttjande
135 peter Gärdefors: Hur Homo blev docens. Undervisningens evolution
149 Ola Sigurdson: Humor och teologi - några reflektioner
163 Clas Tollin: Sveriges geometriska kartering 1633 till 1680
185 Maria Ågren: Att tilltala överheten. Suppliker som kulturarv och
källa till kunskap
Årsberättelser, Företeckningar över ledamöter,
akademiforskare och personal
199 Ständige sekreterarens årsberättelse
205 Vitterhetsakademiens kulturfastigheter
217 Årsberättelser från vissa forskningsföretag m.m
231 Publikationer utgivna 20.3.2021-19.3.2022
233 Alfabetisk företeckning över Akademiens ledamöter
250 Akademiens ledamöter i invalsordning
253 ledamöternas fördelning på klasser
255 Avlidna ledamöter 20.3.2021-19.3.2022
256 Akademiens utskott och nämnder
262 Vitterhetsakademiens akademiforskare
263 Akademiens personal
Årsbok 2022

ISBN 9789188763334

Hard cover

264 pages

Published 2022

Language swe

Price from SEK 234