An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 380

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680: Från idé till tolvtusen kartor

Clas Tollin

Antikvariska serien, no. 58

I April 1628 gav Gustav II Adolf i uppdrag till Anders Bure, nyutnämnd generalmatematiker, att genomföra en systematisk storskalig kartering av hela det dåvarande Sverige. Under två decennier utbildades en kår av statliga lantmätare och ett unikt arbete med att kartera den svenska landsbygden inleddes. Tack vare stormaktstidens arkivhållning och senare tiders lantmäteri har kartmaterialet bevarats - ensamt i sitt slag i världen. För första gången kan vi nu följa lantmätarnas idoga arbete och karteringens utveckling över tid. I de storskaliga kartorna framträder en detaljrik bild av landskapet, markanvändningen och olika slags bebyggelser och anläggningar i stormaktstidens Sverige.
Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680

ISBN 9789188763242

Hard cover

463 pages

Published 2021

Language swe

Price from SEK 380