An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 175

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Vamlingbo kyrka: Gotland, Band X, häfte 1, Hoburgs ting

Bengt Stolt, Jakob Lindblad

Sveriges Kyrkor, no. 235

Vamlingbo kyrka på Storsudret längst söderut på Gotland är ett exempel på öns många välbevarade medeltida kyrkor. Långhuset tillkom under 1200-talets förra del, snart följt av koret. Tornet från 1300-talets förra hälft har kraftiga stödmurar, kanske efter ett ras redan på medeltiden, medan tornkrönet är från 1820. Kyrkorummet präglas av långhusets kraftiga kolonner och en stor kalkmålning från 1200-talets mitt med ärkeängeln Mikael som väger kejsar Henriks själ. På altaret står ett retabel från 1300-talet. En medeltida talaröppning i triumfbågsmuren utgör trappa till predikstolen från 1600-talet. Från 1100-talet är dopfunten och några sekundärt inmurade reliefer i sydfasaden, härrörande från en tidigare kyrkobyggnad på platsen, som sannolikt var en av Gotlands första stenkyrkor.

Vamlingbo kyrka, Hoburgs ting av Bengt Stolt under medverkan av Jakob Lindblad ingår i verket Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, som sedan 1912 publicerat rikt illustrerade vetenskapliga beskrivningar av landets kyrkliga kulturminnen.
Vamlingbo kyrka

ISBN 9789174024357

Hard cover

159 pages

Published 2015

Language swe

Price from SEK 175