An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 265

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn : Herresätet som byggnadsverk och spegelbild

Lars Ljungström

Antikvariska serien, no. 44

Den 8 augusti 1661 utfärdade rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie order till sina anställda om att en fullständig omgestaltning av huvudbyggnaden och trädgården på Venngarn skulle inledas. Projektet tillhörde den samlade byggnadsplaneringen för hela De la Gardies godsbestånd. Överallt skulle godsen förses med nyuppförda eller moderniserade huvudbyggnader och anslutande lustträdgårdar.

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn - Herresätet som byggnadsverk och spegelbild låter oss följa omvandlingen av Venngarn, sättet den i sitt sammanhang och analyserar interiörerna. Programmet för emblemmålningarna i det välbevarade kapellet ägnas särskild uppmärksamhet. Venngarn bildar även utgångspunkt för en granskning av sambanden mellan De la Gardies byggnadsprogram och hans vilja att framträda som statsman och medlem av landets absoluta elit.

Lars Ljungström är 1:e intendent vid Kungl. Husgerådskammaren. Han har tidigare bland annat skrivit …aendnu gamblare. Fredrik Lilljekvists restaurering av Gripsholms slott och 1890-talets restaureringsdebatt. Boken om Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn är Lars Ljungströms doktorsavhandling.
Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

ISBN 9174023365

Hard cover

300 pages

Published 2004

Price from SEK 265